รูปภาพประกอบโรค: วัณโรคในโค

วัณโรคในโค

วัณโรคในโค: ปอดและต่อมน้ำเหลืองกวางเอลค์ที่ติดเชื้อวัณโรค, เนื้อเยื่อปอดเต็มไปด้วยหย่อมเนื้อตายสีเหลืองหุ้มด้วยพังผืดบางๆเป็นตุ่มๆ เนื้อต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่ถูกแทรกโดยเศษเนื้อตายสีเหลืองทำให้ดูคล้ายกับวิการต่อมน้ำเหลืองอักเสบจากการติดเชื้อวัณโรคเทียม


ปอดและต่อมน้ำเหลืองกวางเอลค์ที่ติดเชื้อวัณโรค, เนื้อเยื่อปอดเต็มไปด้วยหย่อมเนื้อตายสีเหลืองหุ้มด้วยพังผืดบางๆเป็นตุ่มๆ เนื้อต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่ถูกแทรกโดยเศษเนื้อตายสีเหลืองทำให้ดูคล้ายกับวิการต่อมน้ำเหลืองอักเสบจากการติดเชื้อวัณโรคเทียม

Dr. G. Wobeser, Canadian Cooperative Wildlife Health Centre
Photo ID: TUB_001
0079
   
วัณโรคในโค: ปอดวัวที่ติดเชื้อวัณโรค ผนังเนื้อเยื่อปอดเกือบทั้งหมดถูกแทรกโดยตุ่มเนื้อตายสีเหลืองซีดขนาดต่างๆ


ปอดวัวที่ติดเชื้อวัณโรค ผนังเนื้อเยื่อปอดเกือบทั้งหมดถูกแทรกโดยตุ่มเนื้อตายสีเหลืองซีดขนาดต่างๆ

AFIP
Photo ID: TUB_002
0080
   
วัณโรคในโค: ต่อมน้ำเหลืองบริเวณหลอดลมสุกรที่ติดเชื้อวัณโรคถูกแทรกซ้อนด้วยเศษเนื้อตาย และมีการเกาะตัวของแร่ธาตุในส่วนกลางต่อมน้ำเหลืองตัดขวางแสดงในภาพ


ต่อมน้ำเหลืองบริเวณหลอดลมสุกรที่ติดเชื้อวัณโรคถูกแทรกซ้อนด้วยเศษเนื้อตาย และมีการเกาะตัวของแร่ธาตุในส่วนกลางต่อมน้ำเหลืองตัดขวางแสดงในภาพ

AFIP
Photo ID: TUB_003
0081
   
วัณโรคในโค: ผนังด้านในมดลูกวัวมีตุ่มนูนขนาดต่างๆกระจายทั่วไป


ผนังด้านในมดลูกวัวมีตุ่มนูนขนาดต่างๆกระจายทั่วไป

AFIP
Photo ID: TUB_004
0082
   
วัณโรคในโค: ตับสุกรมีตุ่มเนื้อนูนสีซีดกระจายทั่วทุกก้อน


ตับสุกรมีตุ่มเนื้อนูนสีซีดกระจายทั่วทุกก้อน

AFIP
Photo ID: TUB_005
0083
   
วัณโรคในโค: ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอสุกรมีตุ่มเนื้อนูนสีซีดและมีการเกาะตัวของแร่ธาตุกระจายทั่วไป


ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอสุกรมีตุ่มเนื้อนูนสีซีดและมีการเกาะตัวของแร่ธาตุกระจายทั่วไป

AFIP
Photo ID: TUB_006
0085