รูปภาพประกอบโรค: ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก: หงอนและเหนียงไก่มีเลือดคั่งและบวมน้ำ


หงอนและเหนียงไก่มีเลือดคั่งและบวมน้ำ

Dr. D. Swayne, USDA
Photo ID: AI_001
0048
   
ไข้หวัดนก: แข้งไก่บวมน้ำและมีสีแดงเข้มจากปื้นเลือดออก


แข้งไก่บวมน้ำและมีสีแดงเข้มจากปื้นเลือดออก

Dr. D. Swayne, USDA
Photo ID: AI_002
0049
   
ไข้หวัดนก: เยื่อหุ้มหัวใจไก่มีปื้นเลือดออกกระจายทั่วไป


เยื่อหุ้มหัวใจไก่มีปื้นเลือดออกกระจายทั่วไป

Dr. D. Swayne, USDA
Photo ID: AI_003
0050
   
ไข้หวัดนก: ปอดไก่มีวิการปอดบวมและมีผื่นแดง (เลือดคั่งและบวมน้ำ)


ปอดไก่มีวิการปอดบวมและมีผื่นแดง (เลือดคั่งและบวมน้ำ)

Dr. D. Swayne, USDA
Photo ID: AI_004
0051
   
ไข้หวัดนก: เยื่อเมือกกึ๋นไก่มีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป


เยื่อเมือกกึ๋นไก่มีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป

Dr. D. Swayne, USDA
Photo ID: AI_005
0052
   
ไข้หวัดนก: บริเวณเลือดออกที่เยื่อหุ้มลำไส้ไก่บน Peyer\'s patches


บริเวณเลือดออกที่เยื่อหุ้มลำไส้ไก่บน Peyer's patches

Dr. D. Swayne, USDA
Photo ID: AI_006
0053