รูปภาพประกอบโรค: แอนแทรกซ์

แอนแทรกซ์

แอนแทรกซ์: ต่อมน้ำเหลืองวัว, ต่อมน้ำเหลืองมีสีแดงจัดและมีจุดเลือดออกเป็นกลุ่มๆ


ต่อมน้ำเหลืองวัว, ต่อมน้ำเหลืองมีสีแดงจัดและมีจุดเลือดออกเป็นกลุ่มๆ

AFIP
Photo ID: ATX_001
0045
   
แอนแทรกซ์: ผิวหนังคน, วิการที่ผิวหนังนูนขึ้นและมีบริเวณเนื้อตายตรงกลาง


ผิวหนังคน, วิการที่ผิวหนังนูนขึ้นและมีบริเวณเนื้อตายตรงกลาง

AFIP
Photo ID: ATX_002
0046
   
แอนแทรกซ์: เชื้อแบคทีเรียแอนแทรกมีรูปร่างเป็นแท่งหัวตัดขนาดใหญ่ และมักต่อตัวกันเป็นลูกโซ่สั้นๆ


เชื้อแบคทีเรียแอนแทรกมีรูปร่างเป็นแท่งหัวตัดขนาดใหญ่ และมักต่อตัวกันเป็นลูกโซ่สั้นๆ

Iowa State University, College of Veterinary Medicine
Photo ID: ATX_003
0047