แหล่งข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า
เป็นโรคติดเชื้อไวรัส
ที่สามารถติดต่อไปยัง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
ค้างคาวเป็นพาหะ
นำโรคพิษสุนัขบ้า
ที่สำคัญชนิดหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรคสัตว์แยกตามชนิดสัตว์

สัตว์น้ำ โค-กระบือ สุนัข
กวาง ม้า แมว
มนุษย์ นก สัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
เป็ดไก่ แกะ สุกร

 

โรคสัตว์

สำรวจแผ่นปลิวข้อเท็จจริง
และรูปประกอบโรคสัตว์ต่างถิ่น
และโรคสัตว์อุบัติใหม่
มากกว่า 30 โรค

ข้อมูลเพิ่มเติม